top of page

PRAKTISK IT


2020 02 05

På Praktiska Gymnasiet i Täby får elever praktisera 2-3 dagar i veckan hela sin skolgång inom sitt program.

På dataprogrammet har under 2019-20 ett samarbete grundats mellan skolan och åldring och demensvården.
Vårdinrättningar utvecklar idag i ökande grad datamedvetenheten hos sina klienter. En verksamhet som är mycket välkommen och inte minst är i högsta grad ett modernt forum för gemensamhet på inrättningen.


På Seniorcenter i Täby samt Attunagården har man kommit långt. Smarta lösningar för omsorgsteknik har införskaffats och IT-utbildningar och föreläsningar pågår flera dagar i veckan.
 

På skolan uppmärksammade detta genom att en elev som praktiserade inom omsorg på eget initiativ cyklade runt bland de äldre och hjälpte till med telefoner och plattor.
Vi tog till oss detta kreativa engagemang hos denna elev och dataprogrammets elever erbjöds APL (Arbetsförlagt Lärande) först på SeniorCenter i Täby på prov. Utfallet blev efter ett halvår så givande att även Attunagården i Täby nu tar del av våra elevers kunskaper som samtidigt lär sig ny modern omsorgsteknik. Allt från smarta sängar till robotar och VR-teknik. För att inte tala om det viktiga sociala utbytet som uppstår i mötet mellan ung och gammal.

 

Uppdatering av våra resultat uppdateras löpande på denna sida.

att.jpg
cropped-SeniorNet-Lyktgr-4-full-size-e15
bottom of page